MoWeArt Design

 

MoWeArt Design – kokemusmuotoilua sydän edellä!

MoWeArt Design on luova yhteisö, jonka missiona on tukea kokonaisvaltaista oppimista ja hyvinvointia muuttuvassa työelämässä. Päämääränämme on tuoda kokonaisvaltaista ajattelua ja luovaa liikettä työelämän rakenteisiin ja käytäntöihin.

Valmennamme kokemuksellisin menetelmin ja uusinta tutkimustietoa hyödyntäen tulevaisuuden työelämätaitoja. Uudessa työssä tarvittavia taitoja ovat mm. luovuus, muutosvalmius, tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä uuden ajan vuorovaikutteinen johtaminen. Pablo Picasso on sanonut: “Jokainen lapsi on taiteilija; ongelmana on, kuinka pysytellä taiteilijana, kun kasvamme aikuisiksi”. Luova ote työhön syntyy, kun työruumiit herätellään lempeästi henkiin.

Teemme palvelu-, kokemus- ja merkitysmuotoilua luovalla ja osallistavalla otteella. Palvelun lähtökohtana ovat aina asiakkaan tarpeet, ja jokainen palvelukokonaisuus on siksi yksilöllinen. Työmme perustuu ymmärrykseen ihmisen kokonaisvaltaisuudesta, aikuisesta oppijana, sekä kulttuurin ja vuorovaikutuksen merkityksestä työyhteisöjen ja organisaatioiden hyvinvoinnille.  Visionamme on elinvoimainen ihminen, joka rakentaa inhimillistä ja kestävää työkulttuuria.

MoWeArt Designin ovat perustaneet taidepedagogi ja MoWeArt-kouluttaja Pauliina Lappi ja kulttuuriantropologi Johanna Aromaa vuonna 2013. Yhdessä olemme hyvän työelämän muotoilijoita ja koreografeja. Arvojamme ovat läsnäolo, myötätunto ja arvostava kohtaaminen. Työskentelymme ytimessä on oman osaamisen jakaminen, yhteisen tiedon rakentaminen ja toinen toistaan kunnioittava toiminta co-creation-tiimissä.

Autamme yhteistyössä asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa toteuttamaan eettistä, esteettistä ja kestävää:

  • työn uutta toimintaa
  • työelämätaitoja
  • luovaa liikettä työyhteisöön
  • kehittämistä pedagogisella otteella
  • taidetta tavoitteellisesti ja merkityksellisesti

Tutkimme ja jaamme tietoa siitä, kuinka työ, elämä ja oppiminen voivat kietoutua kestävällä ja hengittävällä tavalla toisiinsa.

MoWeArt Design opettajille ja kasvattajille

MoWeArt Design haluaa tukea luovaa, kestävää ja kokonaisvaltaista oppimista edistävää asennetta opetus- ja kasvatustyössä. Tutkimme ja kehitämme pedagogisella otteella uudenlaisia aikuiskoulutuksen menetelmiä ja työtapoja. Yhdistämme ‘lemmenliitoksin’ taidetta, tutkimusta ja teoriaa. Työskentelymme avainsanoja ovat kokemuksellisuus, luova oivaltaminen, osaamisen jakaminen, osallistaminen ja dialogisuus.

Kerromme mielellämme lisää!

moweartdesign@gmail.com

Avaamme lähiaikoina MoWeArt Designille omat www-sivut.