Julkaisut

Ks. täältä Johannan ja Pauliinan omat julkaisut (CV:t)

YHTEISESITELMÄT JA -ARTIKKELIT

Työryhmä Lappi-Aromaa: ”Opettajan ruumiillinen pääoma”. Aikuiskoulutus marginaalista keskiöön, KVS140-juhlavuoden seminaari 21.3.2014, Helsinki.

Työryhmä Lappi-Aromaa: ”Metodologinen menu: Taiteesta palkeita teoriaan”. VIII Kansatieteen päivät 13.-14.3.2014, Helsinki.  THICK GRIP ON DATA? – Ethnological Intepretations and Analysis. Alustus työryhmässä ”Kuka sinun tutkimuksessasi tietää? Dialogisen tulkinnan mahdollisuudet etnografiassa”.

Työryhmä Lappi-Aromaa: ”Maistiaisia Metodologisen menun työprosessista: Kokemuksen ja teorian liitto”. Pohjoismainen tanssiseminaari 8.-9.11.2013, Vaasa.