Työprosessin vaiheita

2013

27.10.-2.11. Berliini

Residenssityöskentelyjakso Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton (Teme) residenssissä. Työprosessi käynnistyy.

8.-9.11. Vaasa

Työryhmä Lappi-Aromaa osallistui Pohjoismaiseen tanssiseminaariin. Seminaarissa tarjoiltiin maistiaisia Metodologisen menun työprosessista. Lue lisää.

15.12. Oulu

Työpaja ja keskustelutilaisuus Kulttuuritalo Valveella yhteistyössä Esteetön ry:n kanssa. Ks. esite.

16-17.12. Oulu

Kaikille avoin liiketyöpaja ja Metodologinen menu -teoskonseptin esittelyä Oulun seudun ammattikorkeakoululla. Ks. esite.

30.-31.12. Pariisi

Johanna piti kansainvälisessä konferenssissa (International Conference on Physical Education and Sport Science) alustuksen, jossa hän esitteli työryhmä Lappi-Aromaan kehittelemän SensoArt Laboratory -koulutuskonseptin lähtökohtia ja alustavia suunnitelmia. Esitelmän aihe ”Towards Appreciating Knowing Body In The Future Schools: Developing Methods For School Teachers To Understand The Role Of The Body In Teaching And Learning” kytkeytyy Johannan työn alla olevaan väitöstutkimukseen. Lue esitelmäabstrakti.

2014

13.-14.3. Helsinki

Seminaarialustus ja demonstraatio VIII Kansantieteen päivillä työryhmässä ”Kuka sinun tutkimuksessasi tietää? Dialogisen tulkinnan mahdollisuudet etnografiassa”. Lue lisää.

21.3. Helsinki

Työryhmä piti Kansanvalistusseuran Aikuiskoulutus Marginaalista keskiöön -seminaarissa yhteisesitelmän aiheesta: ”Opettajan ruumiillinen pääoma: Tiedostava opettaja luonnollisessa liikkeessä”.

18.2. Oulu

Johanna veti Oulun yliopistossa Ruumis, liike ja teoria -kurssilla työpajan, jossa pohdittiin liikkeen ja tietämisen välisiä yhteyksiä teoriassa ja käytännössä. Ks. esite.

2015

1.-5.6. Oulu

Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa toteutettiin opettajaopiskelijoille suunnattu kesäkurssi otsikolla ”SensoArt Laboratory: kokonaisvaltainen, hyvinvoiva ja oivaltava opettaja.” Lue lisää.

29.10. Oulu

Aikaa aisteille? – Kehollisen pedagogiikan äärellä -työpaja, Varhaiskasvatuksen aika: Yliopistollisen lastentarhanopettajakoulutuksen 20-vuotisjuhlaseminaari, Oulun yliopisto. Johanna Aromaa ja KK Virve Keränen.

2016

3.3. Oulu

Kosketus – Kohtaamisia rajoilla -luento ja työpaja (2 t), Oulun yliopisto. Johanna Aromaa ja KM Virve Keränen.

6.6. Oulu

Ruumiillinen metodologia -työpaja (2 t) Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtoriopiskelijoille ja tutkijoille. KM Virve Keränen, Johanna Aromaa ja Pauliina Lappi.

10-12.6. Oulu

Koe, kohtaa ja kosketa: oivaltavaa vuorovaikutusta työn arjessa -koulutus (10 t) toteutettiin yhteistyössä Merikotkan Palvelutalon ja Oulun Palvelusäätiön kanssa.

2017

26.5. Helsinki
.

Saara Ratilaisen, Pauliina Lappi ja Johanna Aromaa kutsuivat Koneen Säätiön Kamarin tiloihin tieteen- ja taiteentekijöiden välisestä mentorointitoiminnasta kiinnostuneita. Tapaamisen ideana oli jakaa ajatuksia ja kokemuksia siitä, kuinka tietoa voisi käsittää ja prosessoida luovalla tavalla.  ”Haluatko rohkeasti liikuttaa tietoa yhdessä kokeillen?”

17.10. Oulu
Performanssiluento Uudistuva varhaiskasvatus -seminaarissa Oulun yliopistossa. Pauliina Lappi ja Johanna Aromaa.